A. Nuray Karancı (Profesör)

 

karanci

 

İletişim Bilgileri

Ofis: B214

Telefon: +90 312 21 3127

E-posta: karanci@metu.edu.tr

Biyografi

Ph.D., University of Hull, 1980.

M.S., University of Liverpool, 1976

B.S., Middle East Technical University, 1973

Araştırma Alanları

Afet yönetiminde toplum katılımını desteklemek. Afetlere karşı toplumsal dayanıklılık. Toplum farkındalığı ve risk algısı. Bir afeti-depremi takip eden duygusal reaksiyonlar, bunları azaltma ve bunlara karşı hazırlıklı olmayla ilgili davranışlar. Travmatik yaşam olayları ve etkileri, travma sonrası gelişim. Psikiyatrik ve tıbbi hastaların hastalıkları ile ilgili yaptıkları nedensel yüklemeler ve bu yüklemelerin depresyonla ilişkisi. Şizofrenik hastaların bakıcıları: Dışa vurulan duygu, çıkarımlar, yükler ve sağlık görevlilerinden beklentiler.

Temsili Yayınlar

Doğulu, C., Karanci, A. N., &  Ikizer, G. (2016). How do survivors perceive community resilience? The case of the 2011 earthquakes in Van, Turkey. Internationa Journal of Disaster Risk Reduction. Advance online publication. doi: 10.1016/j.ijdrr.2016.02.006 

Ikizer, G., Karanci, A.N., & Doğulu, C. (2015). Exploring factors associated with psychological resilience among earthquake survivors from Turkey. Journal of Loss & Trauma. Advance online publication. doi: 10.1080/15325024.2015.1108794

Ikizer, G., Karanci, A.N., & Doğulu, C. (2015). How does impact of objective and subjective disaster exposure relate to the three clusters of posttraumatic stress symptoms? Anatolian Journal of Psychiatry. Advance online publication. doi:    10.5455/apd201001.

Dirik, G., Karanci, A.N., & Yorulmaz, O. (2015). Assessment of Perceived Parenting Attitudes in Childhood: Turkish Form of the S-EMBU for Children. Turkish Journal of Psychiatry, 26(2), 123-130.

Arcan, K., & Karanci, A.N. (2015). Adaptation study of the Turkish version of the Gambling-Related Cognitions Scale (GRCS-T). Journal of Gambling Studies, 31(1), 211-224. doi: 10.1007/s10899-013-9414-5.

Erkan, B.B., Karanci, A.N., Kalaycioglu, S., Özden, T., & Özakşehir, G. (2015). From emergency response to recovery: Multiple impacts and lessons learned from 2011 Van earthqukaes. Earthquke Spectra, 31(1), 527-540. doi: 10.1193/060312EQS205M

Karanci, A.N., Isikli, S., Aker, A. T., Gul, E.I., Erkan, B.B., Özkol, H., & Güzel, H.Y. (2012). Personality, posttraumatic stress and trauma type: factors contributing to posttraumatic growth and its domains in a Turkish community sample. European Journal of Psychotraumatology, 3. doi: 10.3402/ejpt.v3i0.17303.

Johal, S., Chambers,R., Collins, S., de Terte, I., Gardner, D., Glavovic, B., Johnston, L., Karanci, A.N., Mooney, M.F., Paton, D., & Johnston, D. (2011). Potential social and psychological consequences of the Rena incident: Lessons from an international perspective. New Zealand Medical Journal124(1345), 86-89.

Mooney, M.F., Paton, D., De Terte,I., Johal, S., Karanci, A.N., Gardner, D., Collins,S., Glavovic, B., Huggins, T., Johston, L., Cahmbers,R., & Johnston, D.M.(2011). Psychosocial recovery from disasters: A framework informed by evidence. New Zealand Journal of Psychology: Psychology and Disasters, 40(4), 26-38.

Saari, S., Karanci, A.N., Yule, W. (2011). EFPA and work on disaster, crisis, and trauma psychology. European Psychologist, 16(2), 141-148.

Haque, C. E., Dominey-Howes, D., Karanci, N., Papadopoulos, G., & Yalciner, A. (2006). The need for an integrative scientific and societal approach to natural hazards. Natural Hazards, 39(2), 155-157.

Karanci, A.N., & Acarturk, C. (2005). Post-traumatic growth among Marmara Earthquake survivor involved in disaster preparedness as volunteers. Traumatology, 11(4), 307-323.

Sümer, N., Karanci, A.N., Kazak Berument, S., & Güneş, H. (2005).Personal resources, coping self-efficacy and quake exposure as predictors of psychological distress following the 1999 Earthquake in Turkey. Journal of Traumatic Stress18(4), 331-342.

Karanci, N.A., Aksit, B. & Dirik, G. (2005). Impact of a community disaster awareness training program in Turkey: Does it influence hazard related cognitions and preparedness behaviours. Social Behavior and Personality, 33(3), 243-258.

Karanci, N.A., & Aksit, B. (2000). Building disaster resistant communities: Lessons learned from past earthquakes in Turkey and suggestions for the future. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(3), 403-416.

Karanci, N.A., & Aksit, B. (1999). Strengthening community participation in disaster management by strengthening governmental and non-governmental organisations and networks: A case study from Dinar and Bursa (Turkey). The Australian Journal of Emergency Management, 13(4), 35-39.

Rustemli, A., & Karanci, N.A. (1999). Correlates of earthquake cognitions and preparedness behaviour in victimised population. The Journal of Social Psychology, 139(1), 91-101.

Rustemli, A., & Karanci, N.A. (1996). Distress reactions and earthquake-related cognitions of parents and their adolescent children in a victimised population. Journal of Social Behaviour and Personality, 11(4), 767-780.

Afetlerle İlgİli Verilen Dersler 

Psy. 440 Afet Psikolojisi (Lisans Dersi)

Psy. 567 Afetlerin Psikolojik ve Sosyal Boyutları (Lisans Dersi)

Devam Eden Projeler

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı TACTIC Projesi "Toplumların Bir Krize Karşı Daha İyi Hazırlanması için Araçlar, Yöntemler ve Eğitim" (2014-2016; FP7-SEC-2013-1, Hibe Sözleşmesi No. 608058)

Dünya Bankası - GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) ve ODTÜ Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen internet tabanlı Doğal Afet Risk Yönetimi Sertifika Programı kapsamındaki Afetlerde Psikososyal Destek Çevrimiçi Kursu (Mayıs 2014 - devam) - Kurs geliştiricisi/yürütücüsü (Dr. Gözde İkizer and Doç. Dr. Banu Yılmaz ile birlikte) 

 

CV

Research Gate Profili