18. Yuvarlak Masa Toplantısı, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ODTÜ